50-plus coaching – negatief zelfbeeld – assertiviteit – bedriegerssyndroom – cognitieve gedragstraining – overtuigingen – waarden & normen – mindset - mindsetcoach - 50-plus coaching


Jouw denkbeelden, jouw overtuigingen, jouw mindset, jouw zelfbeeld....

Ze maken (of breken) je loopbaan....

Je gedachten hebben grote invloed op wat je doet en hoe je je voelt. Veel van die gedachten zijn oordelen. En veroordelingen. Gelukkig zijn gedachten aangeleerd. En kun je er dus ook verandering in aanbrengen. Hoe? Lees de blogs hieronder.

Zoek je een ervaren coach die je kan helpen om anders met je gedachten om te gaan? Anders te leren denken? Neem dan contact op met mij.


zelfbeeld - identiteit - zelfvertrouwen - gedachtekracht - omdenken - assertiviteit

50-plus coaching – negatief zelfbeeld – assertiviteit – bedriegerssyndroom – cognitieve gedragstraining – overtuigingen – waarden & normen – mindset - mindsetcoach - 50-plus coaching


14 april 2021

Authenticiteit en je werk… je overtuigingen, oordelen, meningen doen er toe

Jij bent jij, met jouw waarden, behoeften, drijfveren, talenten en persoonlijke eigenschappen. Jij bent jij, met je leuke kanten en met je schaduwkanten. Jij bent jij en daar vind je zelf wat van en andere mensen vinden daar wat van.

Elk mens wordt geboren met de potentie tot mooie, liefdevolle daden en met de potentie tot schadelijke, kwalijke daden. Of iets mooi of lelijk is, is een oordeel. Of iets goed of slecht is, is een oordeel, een mening. Regelmatig delen we met elkaar dezelfde mening (als het stoplicht op rood springt, stop je) en nog veel vaker verschillen we van mening (als het stoplicht op oranje sprint, stop je).

Onze gedachten, oordelen en meningen (mindset) hebben grote impact

 • Op jezelf; op hoe je je over jezelf voelt en wat je daarom doet en laat.
 • Op andere mensen en onze omgeving; op hoe we ons over anderen en onze omgeving voelen en wat we daarom doen en laten.

Oordelen en meningen over onszelf, over onze talenten, persoonlijke eigenschappen, leuke kanten en schaduwkanten, hebben grote impact op onze werkkeuzes.

Denk maar eens aan oordelen als:

 • Ik ben nou eenmaal verlegen dus een baan met mensen is niks voor mij.
 • Ik ben nou eenmaal heel behulpzaam dus laat mij maar met mensen werken.
 • Als ik een fout maak, wordt ik ontslagen dus ik moet het perfect doen.
 • Als je hulp vraagt, is dat een zwaktebod waar een ander zeker van zal profiteren.

Overtuigingen, oordelen en meningen zijn aangeleerd

Nou zijn alle overtuigingen, oordelen en meningen aangeleerd. Een mens wordt immers met het vermogen tot denken en spreken maar nog zonder specifieke taal geboren. Alle overtuigingen, meningen en oordelen zijn er in de loop van de tijd ‘ingeslopen’. Het heeft dus ook niet zoveel zin om te willen weten hoe je aan een overtuiging gekomen bent. Erin sluipen gaat veelal ongemerkt en hoe je als kind een gebeurtenis interpreteert kan afwijken van wat er gebeurde of door de ander bedoeld werd. Kortom, focus op hier & nu en richt je acties op de door jou gewenste toekomst. En pas je overtuigingen, meningen en oordelen daar op aan.

En wat aangeleerd is, kan ook veranderd worden.

Dat gebeurt ook veel en vaak. Je leest een artikel dat je op een ander been zet. Je doet een ervaring op, die je op andere gedachten brengt. Je gaat mediteren en leert daarmee dat het een komen en gaan is van gedachten en dat je die gedachten vooral niet zo serieus moet nemen. Waardoor er ruimte ontstaat voor andere overtuigingen en denkbeelden. En je mindset een (klein) beetje verandert.

Er zijn allerlei manieren waarmee je jezelf kunt helpen om ook anders over je talenten en persoonlijke kwaliteiten te denken. Zo kun je 1. een ‘goed gedaan’ dagboek bijhouden. 2. Je veel meer focussen op wat je belangrijk vindt (je waarden, dromen, doelen; zie het blog hieronder van 2 april 2021) in plaats van op je oordelen er over. Of 3. Mediteren dus. Of 4. Je gedachten uitdagen met bijvoorbeeld vragen als ‘weet ik zeker dat dit klopt?’.

Het is belangrijk om je te realiseren dat je best zelf van gedachten kunt veranderen maar niet graag door anderen van gedachten veranderd wordt. Bij bijna iedereen gaan de haren rechtovereind staan, als gezegd wordt: 'je moet ook zo niet denken...'.

Mijn coaching en jouw mindset

Zelf help ik mijn coachees door hen verschillende oefeningen aan te bieden waarmee ze zelf beweging in hun mindset kunnen realiseren. Bovendien vergroot de vertrouwensband zich in de loop van de coaching. Waardoor ik met vragen of invalshoeken in het gesprek, mijn coachee kan helpen om op andere gedachten te komen. Gedachten die helpen om meer vanuit je eigen waarden, talenten en kwaliteiten te leven en te werken.

Ook het versterken van je professionele en persoonlijke vaardigheden door ze te oefenen (te doen dus), versterkt je zelfvertrouwen. Dat komt omdat nieuwe vaardigheden leiden tot ander gedrag en daarmee tot andere ervaringen. Het volgen van een goede training of opleiding en die kennis & kunde in de praktijk toepassen is dus nuttig voor je zelfvertrouwen.

Ook je zelfbeeld en daarmee je zelfvertrouwen zijn niets anders dan gedachten (en het bijbehorende gevoel) over jezelf. Veranderbaar dus.

Een goede, wat uitgebreidere manier om anders met je mindset om te gaan is de Acceptance and Commitment Training (ACT). In deze aanpak leer je door inzicht en veel oefenen beter met allerlei belemmerende gedachten om te gaan en meer ontspannen te leven vanuit je persoonlijke waarden. Je leest er op deze pagina meer over.

Wil je meer weten over de kracht van je mindset?

Over hoe gedachten werken? En leren hoe je je eigen gedachten kunt bijsturen? Hoe ik je daarbij kan helpen? Neem dan contact op met mij.


zelfbeeld - negatief zelfvertrouwen - assertiviteit - 50 plus coaching - 50+ coaching


22 maart 2021

Wat je denkt ben je zelf…

Op mijn bureau staat een kaartje met de tekst: ‘Je mag altijd opnieuw beginnen’.

Het is een zin, die ik ook regelmatig gebruik in mijn coachgesprekken. Want waarom zou je op een pad waar je niet wilt zijn, doorgaan als je ook bij kunt buigen, om kunt draaien, opnieuw kunt beginnen? Natuurlijk weet ik ook wel dat er situaties zijn die moeilijk om te buigen zijn. Maar een beetje bijbuigen, door er anders over te denken en daardoor net even anders te doen, kan vaak wel. En over dat ‘denken’, gaat dit blog.

De kracht van gedachten

Hoe je denkt over jezelf en over een situatie is enorm van invloed op je gevoel en gedrag. Als je vindt dat iedereen zich aan de Corona maatregelen moet houden, valt iedereen die afwijkt op. En roept waarschijnlijk irritatie bij je op. Als je vindt dat de Corona maatregelen wel erg overdreven of strak zijn, erger je je aan al die mensen die heel zorgvuldig het winkelwagentje afpoetsen waardoor jij moet wachten.

Nou, dan verander je toch gewoon van gedachten, zou je denken. Dat is helaas niet altijd even gemakkelijk. Een van de redenen waarom dat niet zo gemakkelijk kan zijn, is dat onze denkbeelden doorlopend gevoed worden. Gevoed door wat er zich in je afspeelt (je hebt honger, wilt gauw boodschappen doen en juist nu neemt iedereen uitgebreid de tijd om het winkelwagentje schoon te maken) en door wat zich buiten je afspeelt (je buurman heeft corona waardoor jij je realiseert dat je toch echt wel voorzichtig moet zijn en je goed aan alle regels moet houden waardoor je je ergert aan iemand die dat niet doet).

Voor een deel zijn we dus wispelturig in ons denken en daarmee in ons doen.

Rotsvaste overtuigingen

Maar we hebben ook rotsvaste overtuigingen. Overtuigingen die we al heel lang met ons meeslepen. Dat kunnen hele handige helpende gedachten zijn zoals ‘Je mag altijd opnieuw beginnen’. Maar ook hele beklemmende gedachten zijn zoals ‘ik ben gewoon niet goed in blogs schrijven’. Als ik het eerste denk, begin ik elke keer opnieuw aan een blog en wordt het schrijven steeds gemakkelijker. Als ik het laatste denk, stop ik er mee.

Carol Dweck heeft veel onderzoek gedaan naar het denken over intelligentie en leren. Je kunt je voorstellen dat je eigen overtuigingen over hoe slim je bent en over of je wel of niet iets kunt leren, enorm van invloed zijn. Als je denkt dat je niet zo slim bent, zul je minder snel solliciteren op een uitdagende baan. Als je, zoals Pipi Langkous denkt: ‘ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan’, zul je eerder op een voor jou uitdagende baan solliciteren.

Carol Dweck maakt een onderscheid tussen

 • Fixed mindset. Een fixed mindset heb je als je denkt dat je ‘bent zoals je bent’. Dat je aangeboren eigenschappen, talenten, vermogens en ook gebreken hebt. En dat je het daar gewoon mee moet doen. Je hebt geluk of pech. Jammer dan. Er valt niets aan te veranderen.
 • Growth mindset. Een growth mindset heb je als je denkt dat je iets nu nog niet kunt maar dat wel kunt leren. Dat oefenen, experimenteren, afkijken, vallen opstaan en doorgaan, je helpen om iets wat je nu nog niet kunt, onder de knie te krijgen. En natuurlijk zul je het ene gemakkelijker onder de knie krijgen dan het andere. Maar er valt een hoop te leren. Ook als je er in basis niet enorm veel aanleg voor hebt. En dat komt omdat je de overtuiging hebt, dat je het best geleerd krijgt. Daardoor zet je meer door en is de kans dat het gaat lukken dus ook veel groter.

Als je een growth mindset hebt, is fouten maken nog steeds niet leuk maar ook geen ramp. Want van die fouten leer je voor de volgende keer. Zo wordt je stap voor stap beter in iets.

Je zelfbeeld is niet de waarheid maar de gedachten die je over jezelf hebt

Je kunt je wel voorstellen dat je zelfbeeld als het gaat om je persoonlijke capaciteiten, talenten en kwaliteiten er anders uit ziet als je een growth mindset hebt. Je zelfbeeld zal genuanceerder zijn:

 • Je hebt een beeld van de manier waarop jij het gemakkelijkst nieuwe dingen onder de knie krijgt.

 • Je hebt beelden en gedachten over kwaliteiten die je al ontwikkeld hebt.

 • Feedback geeft je input over je leerproces en je vorderingen maar het zet je denken en oordelen over jezelf niet vast.

 • Als je iets niet zo gemakkelijk onder de knie krijgt, ga je als vanzelf op zoek naar manieren waarop het wel kan lukken. Veel volwassenen leren vooral door af te kijken, vragen te stellen, het vervolgens zelf te proberen met hulp en feedback. Dat geeft veel meer ruimte om nieuwe dingen te leren dan de fixed mindset.

 • Je merkt dat jezelf vast zet als je gedachten hebt als: ‘ik kan dit niet, het wordt nooit wat, ik ben hier gewoon te dom voor’. Want misschien heb je gewoon de voor jou goede manier om iets onder de knie te krijgen, nog niet gevonden. Op naar een andere aanpak dus.

Hoe is het met jouw zelfbeeld?

Met jouw mindset over je talenten, capaciteiten, kwaliteiten en over je leervermogen? Welke overtuigingen helpen jou om uitdagingen aan te gaan en nieuwe dingen te leren? Of zet je jezelf klem met vaste negatieve gedachten over jezelf?

Wil je aan de slag met hoe je over jezelf denkt, met je zelfbeeld, je innerlijke overtuigingen?
Neem dan contact op met mij voor een gratis kennismakingsgesprek.

50 plus coaching - innerlijke overtuigingen - zelfvertrouwen - RET - Cognitieve gedragstraining - Voice Dialogue


3 maart 2021

Is je mindset alleen van jou?


Wat een rare vraag, denk je misschien.

Toch is die vraag niet zo vreemd als je bedenkt dat je overtuigingen, oordelen en normen grotendeels aangeleerd zijn. Want dan moet je ze ook ooit van iemand of van een situatie ‘geleerd’ hebben. Bewust maar vaker nog onbewust. Zo bouw je, door je interactie met de omgeving een database aan overtuigingen, zelfbeelden, wereldbeelden, normen en gedragsregels op. Je herkent ze aan uitspraken als: ‘ik vind…’; ‘ik geloof…’; ‘je hoort gewoon….’.

Neem een overtuiging die ergens in de tijd van de Veronica generatie ontstaan is: ‘jong zijn is geweldig, oud zijn is verschrikkelijk’. (Ja, ik overdrijf maar dat is om het beeld even scherp neer te zetten). De Veronica generatie is de jaren zestig & zeventig generatie.

De jaren zestig is de periode waarin jongeren zich uit het keurslijf van de jaren daarvoor losrukte en ruimte en invloed in het private en publieke domein opeisten. Radio Veronica was een populaire radiozender die bij deze groep hoorde. Met als slogan: Je bent jong en je wilt wat.

Ze zette mede de trend waarvan we nu volop de effecten merken. Ook op de arbeidsmarkt. Jong zijn, er jong uitzien, je jong voelen, je jong gedragen is de norm. Jong zijn betekent dat je flexibel bent, dat je qua kennis & kunde up to date bent, dat je leergierig bent en dat je nog een hoop te ontwikkelen talenten hebt. Oud zijn betekent dat je star bent, dat je kennis & kunde verouderd is, dat de rek uit je talenten is. Oud is fout.

En ja, het is een zwart

wit beschrijving maar toch.

Kijk naar vacatures en naar de uitvoering van de werving & selectie en je ziet met eigen ogen dat mensen tot begin veertig heel wat populairder zijn op de arbeidsmarkt dan 50-plussers. Ook overtuigingen, aannames en andere normen over de arbeidsmarkt bewegen mee dus met ontwikkelingen in de samenleving.

Is jouw mindset alleen van jou?

Welke overtuigingen, normen en aannames over jezelf, over je talenten en je arbeidsmarktwaarde zijn eigenlijk aannames die je in de buitenwereld geleerd hebt? Welke gedachten, oordelen en normen over jezelf, je loopbaan, werken, de arbeidsmarkt, jezelf ontwikkelen enzovoort zijn echt echt echt van jou? En welke zijn verbonden aan onze huidige samenleving? Of van de tijd waarin je opgroeide?

Op Brainwash.nl staat een interessante bijdrage van hoogleraar psychodiagnostiek Paul Verhaeghe. Het artikel gaat over eenzaamheid. In het artikel koppelt hij het persoonlijke aan het maatschappelijke. Hij koppelt het zelfbeeld aan maatschappelijke normen. Hij doet daarin onder andere de uitspraak:

'Je moet eenzaamheid beschouwen als een structureel veroorzaakt probleem in onze verhouding tegenover de ander. We hebben een maatschappij gecreëerd waarin die ander in eerste instantie een concurrent is, iemand aan wie je je moet afmeten, professioneel en ook relationeel. In zo'n samenleving valt het normale, aangeboren, sociale vertrouwen weg en ben je voortdurend bezig met jezelf, met excelleren, of met de ander, die je niet vertrouwt. Dat leidt tot gepieker over oneindig veel, vaak hele banale zaken. Het kan gaan over je uiterlijk, hoe je daar iets aan moet doen, over je studie, over een gemiste promotie op werk, of het feit dat iemand anders wél een promotie heeft gekregen.'

Als je mindset niet van jou alleen is, wat is dan van jezelf?

Elk mens is veel meer dan alleen zijn eigen mindset, zijn eigen zelfbeeld en wereldbeeld. Je bent ook een mens met aangeboren talenten, eigenschappen, drijfveren, behoeften en waarden. En juist daarin verschillen we van elkaar. Inzicht in je talenten, je persoonlijke eigenschappen, jouw behoeften, drijfveren en waarden helpen je om richting te geven aan je eigen leven en je eigen loopbaan. Belangrijke vragen om te beantwoorden zijn bijvoorbeeld:

 • Wat vind ik nou echt leuk om te doen en wat maakt dat dat zo is?
 • Welke taken gaan me gemakkelijk af en wat maakt dat dat zo is?
 • Wat vind ik echt belangrijk en waardevol om te doen?
 • Wat maakt dat ik mijn dag zinvol heb gevonden?
 • Waar richt ik mijn aandacht steeds weer op? En is dat omdat ik ‘denk’ dat dat zo hoort of is het omdat ik zelf waardevol, nuttig, plezier vindt?

De antwoorden op die vragen geven je inzicht in jouw persoonlijke talenten, eigenschappen, kernwaarden en behoeften.

En met dat lijstje kun je sturing geven aan je leven en je loopbaan. En je eigen mindset aanpassen aan wie je zelf bent en wilt zijn vanuit je persoonlijke waarden.

Wil je coaching omdat...

 • Wil je meer handvatten om met je eigen gedachten, overtuigingen, zelfbeeld aan de slag te gaan?
 • Wil je meer inzicht in jouw talenten, eigenschappen, werkwaarden en behoeften?

Je kunt via dit mailadres contact met me opnemen voor een persoonlijke afspraak.

50+ coaching - mindset - negatief zelfbeeld - inzicht in talenten - arbeidsmarkt - loopbaancoaching 50-plus16 februari 2021

Hoe je ervaringen je denken beïnvloeden

Mensen worden geboren met het vermogen om een taal te leren spreken. En dus met het vermogen om in een taal te leren denken. Zonder taal hebben we alleen gevoel, impulsen en gedrag. Geen gedachten. Alle gedachten die we hebben, hebben we dus ooit geleerd.

Wie kinderen heeft en hen bewust heeft geobserveerd in hun ontwikkeling, heeft dat leerproces regelmatig meegemaakt. De tweejarige bijvoorbeeld die je tegen zichzelf hoort zeggen: 'mag niet...', zegt hardop wat er al een aantal keren door een volwassene tegen hem gezegd is. Door het hardop uit te spreken, maakt deze tweejarige zich die gedachte eigen.

Ook als je volwassene (ook als je 50+), kunnen je van gedachten veranderen

In het coachgesprek met Claartje werd dit goed zichtbaar. Claartje vertelde dat ze de afgelopen vijftien jaar met veel plezier gewerkt had op de backoffice van een commerciele afdeling. Ze was goed in het maken van offertes. Ze hielp klanten graag als er gedoe was. Ze had fijne collega's en een goede leidinggevende die het volste vertrouwen in haar had en haar zelfstandigheid zeer waardeerde. Ze voelde zich er als een vis in het water en deed haar werk vol zelfvertrouwen.

En toen ging haar leidinggevende met pensioen. En werd een van verkopers haar nieuwe leidinggevende. Vanaf dat moment ging het mis. Want deze nieuwe leidinggevende kon de zelfstandigheid van Claartje helemaal niet zo waarderen. Bovendien vond hij dat de offertes heel anders moesten en dat Claartje veel te toegeeflijk was voor de klanten. Kortom, ze was in zijn ogen eigenlijk niet geschikt voor het werk.

Claartje werd stiller en stiller. En ging met steeds minder plezier naar haar werk. Na een aantal maanden was er van haar zelfvertrouwen weinig meer over. En meldde ze zich ziek. Zo kwam ze bij mij terecht.

Was er iets aan Claartjes capaciteiten veranderd? Nee! En toch lag haar zelfbeeld in duigen.

Dus zijn we daarmee aan de slag gegaan. Je realiseren dat de gedachten die je over jezelf hebt, niet in beton gegoten zijn, hielp Claartje om actief met haar innerlijke overtuigingen aan de slag te gaan. Ze betrapte zichzelf op allerlei gedachten over zichzelf, de situatie en andere mensen. En kon die gedachten uitdagen en bijsturen door zichzelf af te vragen: weet ik zeker dat deze gedachte klopt? Of met de vraag: helpt deze gedachte mij?. En met de vervolgvraag: welke gedachte helpt me wel?.

In vaktermen: we gingen aan de slag met RET (Rationele Emotieve Training) en cognitieve gedragstraining.

Ook ging ze op zoek naar feedback van anderen. Welke gedachten hadden zij over haar? Wat waardeerden ze in haar? Wat vonden ze lastig? Welke voorbeelden hadden ze daarbij?

Zo ontstond er bij Claartje een meer reëel zelfbeeld met meer reële gedachten over zichzelf, over gebeurtenissen en over andere mensen.

Claartje liep weer rechtop. En ging weer met zelfvertrouwen aan de slag. Bij een andere afdeling. Dat wel.

Wil je aan de slag met hoe je over jezelf denkt, met je zelfbeeld, je innerlijke overtuigingen?

Neem dan contact op met mij voor een gratis kennismakingsgesprek.

50+ coaching - mindset - assertiviteit - zelfvertrouwen - mindsetcoach


22 februari 2021

Wat is het placebo-effect in jouw ervaringen?

Placebo-effect? Dat is toch als je een pilletje slikt waar ‘niks’ in zit, zonder dat je dat weet. Zodat ze kunnen kijken of een pilletje wel effectief is.

Inderdaad. Dat is een van de manieren waarop je het placebo-effect kunt benutten. Het placebo-effect is het positief psychisch effect dat optreedt door je vertrouwen in de heilzame werking van de behandeling die je krijgt.

Het placebo-effect is dus gebaseerd op je mindset. Gebaseerd op je verwachtingen, op je oordelen en overtuigingen over de behandeling die je krijgt. Het placebo-effect is dus gebaseerd op je aangeleerde gedachten. In de TED-talk vertelt Dr. Alia Crum er meer over. Ze geeft een aantal indrukwekkende voorbeelden over het effect van je mindset op je lichaam en geest.

Wat is het placebo-effect in jouw ervaringen?

Van daaruit is de vraag ‘wat is het placebo-effect in jouw ervaringen?’ niet zo vreemd meer. Want hoe we onze ervaringen beoordelen en beleven wordt sterk beïnvloed door onze verwachtingen, onze gedachten en oordelen. Kortom, onze mindset.

Als je zou zeggen: ‘de mindset zijn de ogen waarmee je kijkt’, dan lijkt het alsof de mindset onveranderbaar is. Terwijl het om aangeleerde overtuigingen, normen en oordelen gaat. Want, zoals ik al eerder schreef, een baby wordt zonder taal dus zonder overtuigingen en zelfbeeld geboren. De baby ‘is’ gewoon. Je kunt dus beter zeggen: ‘de mindset is de bril waarmee je kijkt’. Want voor die bril kun je een andere kopen. Of nieuwe glazen. Je mindset kun je veranderen.

Onze mindset doet er toe.

 • Ook als het gaat om je zelfbeeld, je zelfvertrouwen en je overtuigingen over andere mensen om je heen. Je collega’s en je klanten bijvoorbeeld. (Zo kwam ik ooit in een bedrijf waar klanten, 'de zeuren' genoemd werden. Je snapt wel wat het effect daarvan was op hun klantgerichtheid).

 • Ook als het gaat om hoe je je eigen talenten en competenties beoordeelt.

 • Ook als het gaat om hoe je naar je ervaringen kijkt. En hoe je op een ervaring reageert.

Het effect van je mindset op je ervaringen, een voorbeeld

Ik ben loopbaancoach van Henk. Henk is 59 jaar. Hij heeft MTS elektrotechniek en vele, vele jaren ervaring. De laatste tien jaar werkte hij als werkvoorbereider. Hij heeft een achtergrond en ervaring om van te watertanden. En dat doen recruiters dan ook want hij wordt om de haverklap gebeld met een baanaanbod. Niks aan de hand dus.

Nou…

Henk’s probleem is niet het vinden van een nieuwe baan. Zijn probleem is het houden van de baan. En dat zit ‘m in zijn mindset. Gedurende zijn leven heeft hij zichzelf geleerd dat je niet over je moet laten lopen, dat je assertief moet zijn, dat je een conflict meteen moet aangaan.

Maar hij is daar een beetje in doorgeschoten. Waardoor zijn wat negatieve overtuigingen over andere mensen, steeds opnieuw bevestigd worden. Het placebo-effect van zijn ervaringen is het negatieve psychische effect dat optreedt door zijn wantrouwen met betrekking tot het gedrag van collega’s en leidinggevenden. En dat effect wordt door elke ervaring versterkt.

Het effect van je mindset op je waarneming, nog een voorbeeld

Hieronder vind je een filmpje waarbij je de opdracht krijgt om te tellen….

Wat is het placebo-effect van jouw ervaringen?

Hoe ziet jouw mindset eruit? Welke overtuigingen en beelden heb jij met betrekking tot jezelf? Tot je collega’s en leidinggevende? Tot je werk? Tot je talenten, competenties, drijfveren, kennis & kunde? Tot je kansen op de arbeidsmarkt? En in je loopbaan?

Zijn ze helpend of juist belemmerd?

Zorgen ze ervoor dat jij je kunt blijven ontwikkelen en dus kunt groeien en bloeien? Zorgen ze ervoor dat je in je loopbaan de stappen maakt die je graag wilt maken? Zorgen ze er voor dat je met lef solliciteert op de functie die je graag wilt?

Zodat je, als je ooit achter de geraniums zit, trots en voldaan terug kunt kijken op je werk en je leven? En er de verhalen over kunt vertellen, die je graag wilt vertellen?

Je mindset doet er toe!

Wil je aan de slag met hoe je over jezelf denkt, met je zelfbeeld, je innerlijke overtuigingen?

Zodat je kunt groeien en bloeien. In je werk, je loopbaan, je leven. Neem dan contact op met mij voor een gratis kennismakingsgesprek.


50+ coaching - negatief zelfbeeld - mindset - assertiviteit - zelfvertrouwen


50+ coaching – negatief zelfbeeld – assertiviteit – bedriegerssyndroom – cognitieve gedragstraining – overtuigingen – waarden & normen – mindset - mindsetcoach - 50+ coaching