Effectief werken. Efficiënt werken. Time Management. Goede gewoontes. Goede routines.

Persoonlijke Effectiviteit - effectief werken - efficiënt werken - goede gewoontes, routines, rituelen - Time management

26 juli 2021

Hoe tevreden ben jij met je dagelijks leven?

Time Management, effectief en efficient werken, gaan over doelgericht werken aan de hand van planning, structuur, tijdsindelingen en formats voor bijvoorbeeld mails of brieven.

Wat dat te maken heeft met jouw tevredenheid over je dagelijks leven?

Meer dan je op het eerste gezicht zou denken. De technieken die je leert in een training Time Management of Persoonlijke Effectiviteit, helpen je om grip te krijgen op al het werk dat in een dag gedaan moet worden. Die vaardigheden (plannen, organiseren, overzicht houden, de tijd bewaken, assertief optreden) kun je in je werk maar ook buiten je werk goed gebruiken. En ze zijn je hele leven nuttig. Zo'n duidelijke dagplanning zorgt ervoor dat je meer energie ervaart en geeft je het gevoel dat je controle hebt en je dag nuttig besteedt. En dat zorgt ervoor dat je tevredener bent met je dagelijks leven.

Overigens geldt dat natuurlijk alleen als je werkt aan doelen die je belangrijk vindt en de meeste van je taken ook interessant, nuttig of leuk vindt om te doen. Want van heel effectief en efficient werken aan doelen en taken die je geen moer interesseren wordt je niet blijer natuurlijk.

Zoek je een ervaren coach die je helpt bij het vergroten van jouw persoonlijke effectiviteit?

Neem dan contact op met mij voor een orientatiegesprek.

Time Management - Persoonlijke Effectiviteit


15 december 2020

Ik doe niet wat ik wil doen, moet doen, kan doen….

Hoe kom ik tot goede werkgewoonten en werkroutines?

Een van de onderwerpen waar coachees regelmatig mee komen gaat over effectief en efficiënt werken, over ‘stick tot the plan’, over goede werkgewoonten en handige werkroutines.

Een leuk boek om in dat kader te lezen is het boek ‘dagelijkse rituelen’ van Mason Curry, vertaald door Eva Hoeke die er ook interviews met Nederlandse creatieve geesten aan toevoegde.

In het voorwoord schrijft ze over goede werkroutines

'Werken volgens een routine wil zeggen op de automatische piloot iets doen. Maar iemands dagelijkse routine is ook een keuze, of een hele reeks keuzes. Goed toegepast kan het een scherp afgesteld mechanisme zijn waarmee het meest profijt getrokken kan worden van een scala aan schaarse middelen: tijd (het beperktst van alle) en ook wilskracht, zelfdiscipline en optimisme. Een vast routine functioneert als een soepele doorgang voor iemands mentale energie en zorgt ervoor dat de tirannie van het gemoed op afstand wordt gehouden.'

Door goede gewoonten te kweken, kunnen we onze geest vrijmaken om zich met echt interessante en belangrijke activiteiten bezig te houden.

Een goede start-routine of je tijd verdoen?

Ik merk dat het (soms helaas) ook klopt als een bus.

Een werkdag steeds op dezelfde manier beginnen zorgt ervoor dat mijn hoofd in de ‘werkmodus’ komt en dat stemmen die me aanzetten tot daar van afwijkend gedrag zich veel minder laten horen. Waardoor ik minder tijd vertreuzel. Het is vergelijkbaar met de warming-up die je als sporter doet. Eerst even je spieren opwarmen en je basistechnieken activeren. Een sporter warmt zichzelf er fysiek en mentaal mee op. Daarna begin je voor het echie.

Vertreuzelen is voor mij overigens heel wat anders dan mijn hoofd in ‘de vrij’ zetten. Vertreuzelen is dingen doen die nergens toe leiden en me ook nergens bij helpen. Mijn hoofd in de vrije denkmodus zetten is het de ruimte geven om ook onbewuste kennis, gedachten, beelden, ideeën in te zetten voor een vraagstuk waar ik mee bezig ben. Dat doe ik door te wandelen, te koken, te lezen. Als ik dergelijke dingen doe, is de kans groot dat er in mijn hoofd een idee opplopt dat ik kan gebruiken voor het vraagstuk dat speelt. Handig dus.

Mijn werkdag is dus een afwisseling van gestructureerd werken aan allerlei taken en mijn hoofd de ruimte geven om tot andere inzichten of ideeën te komen.

Maar daarvoor moet ik de dag wel in de goede werkmodus beginnen. Anders komt er van beiden niet veel. Op het moment begin ik de dag met een korte wandeling; daarna een kop thee; dan de dringende mails; en dan begin ik met een helder hoofd aan het 1e coachgesprek.

Overigens hoeven routines echt niet tot in de eeuwigheid vast te liggen. Zelf vind ik het fijn om elke zoveel maanden wat te sleutelen aan mijn routine. Daar blijf ik alert en helder van.  

Wat is een goede werkgewoonte of werkroutine?

Dat is natuurlijk van persoon tot persoon verschillend. Daarom is het leuk te lezen welke gewoonten andere mensen hebben. En dat staat uitgebreid beschreven in dit boek.

Zo wist de ambitieuze dichter Auden van zichzelf dat hij het helderst was van zeven tot half twaalf 's ochtends. Dus stond hij om zes uur op en ging na een kop koffie en kort bezig te zijn met een kruiswoordpuzzel (het hoofd opwarmen?), aan het werk. Het was een man van de klok, die alles op vaste tijdstippen deed. Dus stopte hij laat in de middag, was het om 18.30 uur tijd voor drank en om 23.00 uur tijd voor het bed.

Albert Heijn daarentegen hield helemaal niet van rituelen. Hij vond ze aanstellerij. Het meest opvallende aan zijn gedrag was zijn intensieve droedelen, arceren en schetsen tijdens vergaderingen. Hij zei daarover dat het hem hielp zijn concentratie vast te houden. We weten overigens nu uit onderzoek, dat dit inderdaad zo werkt. De fysieke onrust & energie die het geconcentreerd luisteren en nadenken belemmert, kan zo wegvloeien.

Bernard Malamud (schrijver) leefde zeer gedisciplineerd en met vaste werk/leefpatronen. Hij werkte als docent, had een gezin en schreef boeken. Toch zegt hij: 'er is niet slechts 1 manier - er wordt te veel onzin over verkondigd. Je bent wie je bent, je bent Fitzgerald of Wolfe. Je schrijft door te gaan zitten en te gaan schrijven. Er is niet 1 bepaald tijdstip of 1 bepaalde plek - je doet wat bij jou en je karakter past. Hoe iemand werkt, ervan uitgaand dat hij discipline heeft, maakt niet uit. Als hij of zij geen discipline heeft is er geen welwillende magie die te hulp kan schieten. Het kunstje is om tijd te maken - niet om die te stelen - en fictie te produceren. Uiteindelijk leert iedereen hoe het voor hem of haar het best werkt. Het echte raadsel dat ontrafeld moet worden, ben je zelf.

Interessant is het misschien om te kijken naar werkgewoontes van mensen die nu leven. Zoals Bas Heijne (schrijver). Hij schrijft met popmuziek in zijn oren. Maar het luistert nauw. Het moeten nummers zijn waar hij op kan werken. Die hem in zijn schrijvers cocon brengen en houden. Hij schrijft zijn zaterdagcolumn altijd op vrijdagochtend en levert de column om 13.00 uur in. Ook al mag dat later zijn, hij houdt vast aan het (oude) tijdstip. Gewoonte dus.

Vind je dit interessant? In het boek vind je zo'n 150 ideeën voor dagelijkse rituelen.

Coaching en training in effectief en effciënt werken

Wil je beter worden in effectief of efficiënt werken? Betere routines en goede gewoonten? En zoek je een ervaring coach & trainer om je daarbij te helpen? Neem dan contact op mij.

PS

Deze competentie heb je ook nodig als je op zoek bent naar een andere baan. Of je werk leuker of interessanter wilt maken. Want ook dat vraagt tijd, energie en focus en dus gestructureerd werken.

effectief werken - efficiënt werken - goede gewoontes - routines

3 december 2020

Een opgeruimd huis is een opgeruimd hoofd

'Wat een mooi licht kantoor en wat ziet het er bij jou opgeruimd uit', zei mijn coachee. 'Heel anders dan bij mij thuis. Is het bij jou privé ook zo opgeruimd?'

Nou, ehhh... niet altijd. Maar ik houd wel van een opgeruimde en rustig ogende ruimte om me heen. Maar omdat ik in gedachten al vaak met het volgende bezig ben, moet ik toch ook regelmatig zoeken naar mijn telefoon of sleutels. Dus hebben ze nu weer een vaste plek in huis.

Vroeger was dat nog veel erger. Ik had de neiging dingen net niet af te maken en dan vol enthousiasme vast aan het volgende te beginnen. Dat is heel onhandig en slordig. Ik heb mezelf echt moeten aanleren om eerst iets helemaal af te maken, alles netjes op te schrijven en op te ruimen voordat ik aan het volgende begin.

Bovendien helpt het mij om materialen zoveel mogelijk een vaste plek te geven. En een vaste structuur in mijn mailbox en bestandenmappen te hebben. Zodat ik alles ook weer netjes terug kan vinden.

Zo'n opgeruimd en geordend kantoor met handige systemen voor opbergen en ordening, zorgt voor rust in mijn hoofd. En dat is precies wat ik nodig heb om mijn werk goed te kunnen doen.

Coaching en training in effectief en effciënt werken

Wil je beter worden in effectief of efficiënt werken? Betere routines en goede gewoonten? En zoek je een ervaring coach & trainer om je daarbij te helpen? Neem dan contact op mij.