Werk competenties ofwel werk vaardigheden = de kennis en kunde die je nodig hebt om je vakkennis in je werk in te zetten. In het Engels noemen we ze 'soft skills'. Denk aan samenwerken, leidinggeven, effectief & efficiënt werken, Time Management, klantgericht werken, commercieel werk, adviesvaardigheden, projecten leiden. In de blogs vind je tips en handvatten over deze onderwerpen.

Werk competenties ofwel werk vaardigheden = de kennis en kunde die je nodig hebt om je vakkennis in je werk in te zetten. Denk aan samenwerken, leidinggeven, slim werken, Time Management, klantgericht werken, commercieel werk, adviesvaardigheden, projecten leiden. In dit blog vind je tips en handvatten over deze onderwerpen.

Wil je graag weten hoe ik je kan helpen met het versterken van je competenties /vaardigheden? Neem dan contact op met mij:

loopbaancoaching en coaching bij werkgerelateerde vragen - voor 50-plussers


1 maart 2022

Werk jij in een MKB bedrijf? En wil je jezelf graag blijven ontwikkelen?

Weet je dat de SLIM subsidieregeling bestaat?

En dat je daar per 1 maart 2022 ook een coach mee kunt betalen? Tot wel 700,-! Je hebt recht op minimaal 4 coachuren. De coaching richt zich op jouw loopbaanvragen en/of jouw professionele ontwikkeling vragen.

Hier lees je alles over de regeling

Zoek je een ervaren loopbaancoach en jobcoach?

Neem dan contact op met mij voor een kennismakingsgesprek.

In dat kosteloze gesprek, kijken we of we een klik hebben, onderzoeken we jouw coachvraag en hoe ik je daarbij zou kunnen helpen.


29 april 2021

Het STAP-budget:

vanaf volgend jaar (2022) kun je (een deel van) je opleidingskosten vergoed krijgen.

Nu kun je opleidingskosten aftrekken van de belasting. Hoe meer je verdient, hoe groter de aftrekpost.

Vanaf de invoering van het STAP-budget is de eigen bijdrage afhankelijk van de kosten van de opleiding of cursus. Hierbij bedraagt de subsidie per persoon maximaal € 1.000 (inclusief BTW) en worden alle kosten boven dit maximumbedrag als eigen bijdrage gezien. De verantwoordelijkheid voor de tegemoetkoming in scholingskosten komt in handen van UWV en DUO. De aanvraag verloopt via de site van UWV.

STAP vooral bedoeld voor scholingsactiviteiten die opleiden tot een door OCW-erkend diploma of certificaat. En voor scholingsactiviteiten die opleiden tot een branche- of sectorerkend certificaat, of een opleiding die is ingeschaald in het NLQF, en opleidingen van opleiders met een NRTO-keurmerk of voor EVC-procedures bij een erkende EVC-aanbieder. Het UWV, dat de regeling gaat uitvoeren, neemt alle goedgekeurde opleidingen op in een register. Dat register is te raadplegen in een nieuw te ontwikkelen STAP-portaal. Via dit portaal kan het STAP-budget eenvoudig en digitaal worden aangevraagd.

De regeling is bedoeld voor iedereen boven de 18 jaar met binding met de Nederlandse arbeidsmarkt, maar voor wie er geen andere financieringsmogelijkheden zijn, zoals studiefinanciering of andere tegemoetkomingen.

Meer informatie vind je hier.

En hier.


28 oktober 2020

Al bezig met je POP voor 2021?

Het is weer de tijd van het jaar… Ook al is het dankzij Corona een vreemde tijd van het jaar.

In deze periode van het jaar zijn bedrijven (extra) aan de slag met hun plannen voor het komende jaar: Wat gebeurt er op de markt? Welke ontwikkelingen verwachten we? Wat willen we zelf? Welke nieuwe mogelijkheden zien we? Welke producten of diensten willen we verbeteren? Als bedrijf maak je een BedrijfsOntwikkelPlan.

Jouw loopbaan en jouw Persoonlijke Ontwikkeling

Ook van medewerkers verwachten organisaties dat ze nadenken over het komend jaar: Wat zijn je loopbaanwensen? Waarin wil jij je verder ontwikkelen? Wat is jouw Persoonlijk Ontwikkel Plan? En hoe past dat binnen de ontwikkelingen van het team, de afdeling en het bedrijf?

Eerlijk is eerlijk, het is voor elke werkende belangrijk om 1 keer per jaar echt uitgebreid stil te staan bij de eigen persoonlijke ontwikkeling. En daar een POP voor te maken. Zodat je daar het komende jaar actief aan kunt werken. En op het einde van het jaar kunt zien, hoeveel je gevorderd bent. Wat je allemaal bijgeleerd en ontwikkeld hebt. Waar je jezelf een schouderklopje voor kunt geven.

POP: Persoonlijk Ontwikkel Plan

Nou is het maken van POP niet altijd even gemakkelijk. Daarom krijg je van ons, ons format cadeau. Dit format gebruiken we al jaren in grote leertrajecten en in onze persoonlijke loopbaancoaching. In dit format vind je de 9 stappen aan de hand waarvan je een praktisch, concreet, bruikbaar Persoonlijk Ontwikkelplan maakt.

Hier vind je ons handvat:

materiaal - POP formulier - 2020.pdf

Zoek je hulp bij het maken van je POP?

Wil je hulp van een ervaren coach en trainer bij het invullen van jouw Persoonlijk Ontwikkel Plan? Neem dan contact op met mij via de mail. En bedenk…


… de reis van je loopbaan begint bij een Persoonlijk Ontwikkel Plan.

PS Je persoonlijk ontwikkelplan en je loopbaan

In dit artikel kun je ook nog meer lezen over het POP en waarom het maken van een persoonlijk ontwikkelplan belangrijk is voor je loopbaan.


9 september 2020

Maak jij gebruik van de scholingsplicht van je werkgever?

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) per 1 juli 2015 kent de wet een scholingsplicht voor werkgevers. Die verplichting houdt in dat een werkgever aan medewerkers scholing moet verschaffen die voor de uitoefening van de functie noodzakelijk is. Daarnaast moet de werkgever ook scholing buiten de eigen functie van de werknemer aanbieden. Zo kan de medewerker ook eenvoudig een andere functie uitoefenen als zijn functie bijvoorbeeld vervalt. Of meegroeien als de functie verandert. Zo blijf je als werknemer duurzaam inzetbaar. En haal je kundig en met plezier werkend, je pensioen.

Vraag dus aan je werkgever welke scholingspotten er in jouw organisatie zijn.

Persoonlijke scholingspot

Heb je een persoonlijke scholingspot? Gebruik 'm elk jaar om je vak, je persoonlijke vaardigheden, je loopbaanvaardigheden bij te houden. En kijk vooral vooruit: wat staat er in mijn rol, in mijn vak te gebeuren en hoe kan ik daar op anticiperen?

Gezamenlijke scholingspot

Soms is het verstandig om de persoonlijke scholingspotten bij elkaar te voegen en met collega's een wat groter leertraject te organiseren. Samen beter worden in je rol als projectleider, adviseur, leidinggevende, klantmanager enzovoorts. Ga daarover in gesprek met leidinggevenden en HR. En laat je helpen door trainers of coaches zoals wij.

Hieronder twee aanvullende artikelen over de scholingsplicht:

1. juridische uitspraken als de werkgever in gebreke blijft.

2. uitleg van de scholingsplicht in Intermediair.


29 april 2020

Competenties die je onder de knie moet hebben

Ik kwam het lijstje vandaag weer tegen. En dan bedoel ik het lijstje uit het rapport 'The future of Jobs Report' van het World Economic Forum. Het lijstje van de 10 belangrijkste competenties voor 2020:

1. complexe problemen oplossen
2. kritisch denken
3. creativiteit
4. mensen & hun werk managen
5. samenwerken en coördinatie met anderen
6. emotionele intelligentie
7. beoordelen en besluiten nemen
8. focus op dienstverlening
9. onderhandelen
10. cognitieve flexibiliteit.

Ik vraag me af hoe dit rijtje van 10 competenties door Corona en de verwachte economische crisis zal veranderen. Wordt cognitieve flexibiliteit veel belangrijker? Komt 'samenwerken op afstand' straks in het rijtje voor? En komt 'zelfsturend werken' in de plaats van 'mensenwerk managen'? Ik ben benieuwd.

Een bijkomende interessante vraag voor ons allemaal is, aan welke competenties we dan vast kunnen en moeten gaan werken zodat we met onze kennis en kunde 'arbeidsmarkt proof' blijven. Anticiperen op wat gaat komen.

En natuurlijk ook de vraag: In welke competenties ben je de afgelopen weken beter geworden? Wat zou je kunnen doen om die competenties verder te versterken en uit te breiden? Wat heb je daar voor nodig?

Zoek je hulp van een ervaren coach en trainer in het ontwikkelen van je competenties? Neem dan contact op met mij via dit mailadres.

7 maart 2020

Competenties: houding, kennis en kunde

In je werk pas je je vakkennis toe in een rol. Je bent adviseur, projectleider, teamleider, manager, klantmanager, commercieel manager, verkoper en ga zo maar door.

Om je rol goed te kunnen uitvoeren heb je, naast je vakkennis vaardigheden nodig. Die kun je onderscheiden van elkaar:

1. persoonlijke competenties

 • Time Management ook wel Slim Werken of Effectief en Efficient werken genoemd.
 • Assertiviteit ofwel gericht 'ja' en 'nee' tegen taken en mensen durven zeggen.
 • Persoonlijke vitaliteit ofwel goed voor je fysieke en mentale gezondheid zorgen. Je werk en prive in balans houden. Weten wat je belangrijk vindt en daar gestaag (inspanning en ontspanning!) aan werken.
 • Ook zelfkennis en zelfsturing hoort hierbij. Weten wat je drijfveren zijn en waar je kracht ligt. En ook om kunnen gaan met teleurstellingen, doorzettingsvermogen ontwikkelen en weten hoe jij het gemakkelijkst leert zijn onderdelen van deze competentie.
 • Sturing geven aan je loopbaan hoort ook hierbij. Een competentie die de afgelopen 20 jaar steeds belangrijker is geworden. Ook voor 50plus professionals.

2. collegiale competenties

 • Samenwerken is een belangrijke competentie is de huidige manier waarop bedrijven zich organiseren. Samenwerken gebeurt ook steeds meer online, en dat vraagt weer net andere vaardigheden. SMART afspraken maken, afspraak = afspraak... dat soort zaken.
 • Effectief en efficient overleggen, vergaderen en conflicthantering.
 • En ook leidinggeven is een collegiale competentie. Je voert een taak uit die nodig is om een groep mensen in de organisatie laten werken en te laten samenwerken. Je moet kunnen aansturen (afspreken, bespreken, aanspreken), kunnen coachen, conflicten kunnen hanteren, positie durven innemen en kunnen onderhandelen.

3. klantcompetenties

 • Klantgericht denken en doen. Maar wel zonder de belangen van jezelf en het bedrijf waar je werkt uit het oog te verliezen.
 • Een professional moet ook zichzelf kunnen verkopen dus kunnen pitchen en kunnen presenteren.
 • Vanuit je inhoudelijke deskundigheden kunnen verkopen. Wij noemen het vaak: adviserend verkopen.
 • En natuurlijk vanuit je vak en ervaring een klant of collega kunnen adviseren en daarmee helpen om problemen van de klant op te lossen.
 • Tegengestelde belangen kunnen hanteren en kunnen onderhandelen.

Ik werk vanaf 1992 als trainer en coach. In eerste instantie bij het opleidingscentrum van Randstad Uitzendbureau en de laatste 25 jaar in collegiale samenwerking onder de naam 'De Kunst van Anders'. Al die jaren heb ik trainingen gegeven aan adviseurs, projectleiders, teammanagers, afdelingshoofden, commercieel managers, verkopers enzovoorts. Vaak in grote leertrajecten waarin alle bovenstaande vaardigheden aanbod komen. Ik heb dus een heel brede ervaring en kennis. En ben meer een generalist dan een superspecialist in mijn vakgebied. Daar kun jij voor jouw rol in je eigen vakgebied gebruik van maken.

Wil je graag concrete tips en handvatten over een van bovenstaande onderwerpen?

Kijk dan op de site van De Kunst van Anders. Daar vind je tientalle blogs over het verbeteren van competenties voor persoonlijke effectiviteit, collegiale competenties en klantcompetenties.

Wil je meer weten over mijn persoonlijke aanpak als trainer en coach? Neem dan contact op met mij via w.janssen@dekunstvananders.nl of via 0655797832. Ik nodig je van harte uit voor een kennismakingsgesprek. Online per Skype of Zoom of offline met koffie (of thee natuurlijk) en Brabantse appeltaart.