50-plus loopbaan coaching

Ook als 50-plusser wil je leuk, interessant werk. In een omgeving die je stimuleert en waardeert. Omdat dat niet vanzelf gaat, moet je zelf steeds actief en bewust bijsturen. Wij helpen je daarbij.

50-plus loopbaancoaching: je hebt zelf het stuur in handen

De foto's op deze pagina passen bij drie belangrijke invalshoeken van onze 50+ loopbaancoaching:

 1. Je hebt zelf het stuur in handen. Je bepaalt dus zelf waar je heen wilt gaan. Hoe hard je rijdt. Hoe vaak je stopt.

 2. De auto dat is je persoonlijkheid, je vaardigheden, je kennis & kunde, je ervaring, je loopbaan tot nu toe. Heb je vaak in je auto gereden? Hard? Ook af en toe pauze gehouden? En het onderhoud... hoe is het daar mee?

 3. De wegen en routes die je rijdt zijn de kansen, mogelijkheden en onmogelijkheden op de arbeidsmarkt. Soms wil je hard rijden op een plek waar het niet kan of mag. Soms nodigt de route uit om rustig om je heen kijkend te rijden. Soms zijn wegen afgesloten en moet je voor een andere route kiezen.

Wij helpen je met onze 50-plus loopbaancoaching met het onderzoeken van je stuur, de auto en de wegen & routes. Helpen je bij het maken van je keuzes en natuurlijk ook bij in de praktijk brengen van die keuzes.

Wil je graag hulp van een ervaren 50-plus loopbaancoach?

Wil je graag meer weten of een (kosteloos) kennismakingsgesrek? Neem dan contact op met Wilga Janssen via w.janssen@dekunstvananders.nl.


loopbaan coaching: zelf het stuur in handen

Een loopbaan als je 50-plus bent, tja...

Een loopbaan is nooit een steeds doorlopende weg die je moeiteloos van het ene doel naar het andere resultaat brengt. In tegendeel. Veel loopbanen kennen obstakels, wegversmallingen of zelfs wegen die ophouden te bestaan. En veel van ons maken keuzes die ons leiden naar nieuwe onbekende wegen. Ook als je 50-plusser bent, ben je nog steeds op weg.

Iedere nieuwe levensfase en loopbaanfase houdt een overgang in, waarbij wij het aan moeten durven een stap vanuit bekend naar onbekend terrein te zetten.

Je weet wat je hebt en had en nog niet wat je zult gaan krijgen. Zulke stappen zijn vaak spannend en eenzaam. Hoe zal het zijn? Hoe zal jezelf in die nieuwe situatie zijn?

Maar wie de stap niet zet, en in het oude probeert te blijven hangen, zal verlies aan nieuwe loopbaan- en levens mogelijkheden moeten lijden.

Blijf in beweging dus. Blijf nieuwe dingen leren, nieuwe mensen ontmoeten, nieuwe uitdagingen aangaan, jezelf uitdagen door eens iets 'geks' te doen. En gebruik onderstaande vragen om na te denken over het vervolg van je leven en werk.

Aan de slag!                                    

Zelf aan de slag met deze loopbaan- en levensloop-vragen

 • Waar kijk je met plezier | tevredenheid op terug? En wat maakt dat dit zo is?
 • Stel je bent tien jaar verder en kijkt terug op de afgelopen tien jaar: wat wil je dan over die afgelopen tien jaar kunnen vertellen?
 • Heb je kinderen? Hoe wil je dat zij naar jou kijken? Welk voorbeeld wil je voor hen zijn als het gaat om hoe je je werk en je leven in deze levensfase inricht?
 • Welke wensen en dromen leven er nu in je hart? Hoe kun je daar (op kleine schaal) invulling aan geven?
 • Waar zou je spijt van hebben als zou blijken dat je leven over vijf jaar stopt?
 • Als het er echt op aankomt.... wat zou je dan nu meteen doen en waar zou je onmiddelijk mee stoppen?
 • Wat geeft je leven en je werk van NU kleur en smaak? Hoe zou je daar meer van kunnen doen?
 • Wanneer zou je het gevoel hebben een betekenisvol leven te leiden? Wat kun je vandaag doen om daar een stapje dichter bij in de buurt te komen?
 • Wat kun je Nu (op korte termijn) doen om straks iets meer uit je leven en uit je werk te kunnen halen?

Ben je op zoek naar een ervaren loopbaancoach?

Ik coach 50-plussers met loopbaanvragen, levensvragen en werkvragen. Vragen als:

 • welke talenten kan ik nog meer ontwikkelen en hoe doe ik dat? Lees ook alle blogs op deze sites met tips en oefeningen.
 • Ik heb al een heel leven achter de rug. Nu is het moment om stil te staan bij een volgend deel van mijn levensweg. En na te denken over wat ik wil en hoe ik dat vorm geef. Hier lees je daar meer over.
 • mijn baan houdt op en vind het moeilijk om daar mee om te gaan. Hier lees je meer over baanverlies.
 • ik ben op zoek naar (ander) werk. Kun je me helpen bij het opstellen van mijn cv, het schrijven van mijn motivatiebrief, of het oefenen van het sollicitatiegesprek. Ja dat kan ik. Hier lees je meer over mijn hulp bij het maken van cv & motivatiebrief en hier over mijn hulp bij het oefenen van sollicitatiegesprekken voeren.
 • Mijn baan verandert en ik moet daar andere vaardigheden (competenties) voor aanleren. Kun je maar daar bij helpen. Zeker kan ik dat na 25 jaar als trainer en coach met technisch professionals gewerkt te hebben aan de competenties die ze nodig hebben voor hun rol als adviseur, projectleider of teammanager.

Neem contact op met mij, via de contactgegevens onder aan deze pagina.

Zelf aan de slag? Schrijf je levensverhaal

 • verzamel eerst alle informatie die je in je levensverhaal wilt verwerken. Leuke herinneringen. Anekdotes. Harde feiten. Verzamel en controleer. Klopt het ook? Soms is het heel belangrijk dat je herinnering ook met de feiten klopt, soms is het minder relevant. Check dus wat echt belangrijk is.

 • verzamel ook foto's, dagboeken en andere materialen die bij je leven en je levensverhaal horen. Laat de foto's, de dagboekfragmenten, de oude ansichtkaarten, boeken van vroeger tot je spreken. Welke verhalen en herinneringen horen er bij?

 • praat met mensen die je in je leven hebben meegemaakt. Haal samen herinneringen op. De verhalen roepen weer nieuwe herinneringen op en kleuren je eigen herinneringen bij.

 • Zet vervolgens de informatie in een volgorde. Dat kan een chronologische volgorde zijn maar ook een thematische.

 • En begin met schrijven. Je doet het per slot voor jezelf. Om inzichten op te doen in wat zich in jouw leven heeft afgespeeld. Welke waarden en interesses belangrijk waren en zijn. Hoe jouw leven zich tot nu toe ontrolt heeft. En tot welke wensen, doelen, inzichten voor de toekomst je dat brengt.

Veel plezier.

PS Wil je graag hulp van een ervaren coach?

Wil je je levensloop en werkloop en loopbaan met een ervaren coach onder het vergrootglas? Iemand die met je meekijkt naar wat je belangrijke waarden, talenten, interesses en overtuigingen zijn? Neem dan contact op met mij via de contactgegevens onder aan deze pagina.


loopbaancoaching: ga jij op reis? Nieuwe en onbekende gebieden verkennen? Doe een eerste stap en ontdek wat het je brengt.

Loopbaancoaching: ga jij op reis?

Ga je nieuwe en onbekende gebieden verkennen? Durf je het aan? Doe een eerste stap en ontdek wat je het brengt en leert.

En doe daarna weer een stap. En daarna...

Inspiratie nodig?

Luister naar deze gouwe ouwe van Kees van Kooten en Wim de Bie.