Ken jij jezelf? Ken je de verschillende kanten en stemmingen in jezelf? Lukt het je om die verschillende kanten in balans te houden? Of is de drammer, de criticus of de perfectionist meestal de baas? Ook als je je daar zelf niet zo gelukkig bij voelt of ook als dat ten koste gaat van je gezondheid, je relaties of je omgeving? Of als het er toe leidt dat je niet toekomt aan het verwezenlijken van je eigen talenten en waarden? Dan wordt het tijd om de verschillende kanten van jezelf beter te leren kennen. Hoe? Door te werken met Voice Dialogue, binnen NLP het 'werken met delen' genoemd.

50 plus coaching - assertiviteit - meer zelfvertrouwen - voice dialogue - zelfwaardering - zelfacceptatie - 50+ coaching

Jezelf kennen en jezelf kunnen aansturen is de basis van alle keuzes in je leven

Je bent het misschien al lang vergeten...
Of je merkt het nog regelmatig...

Wij mensen worden (net zoals veel andere dieren) heel kwetsbaar geboren. We zijn volkomen afhankelijk van de buitenwereld. Als die niet goed voor ons zorgt, gaan we dood.

We leren dus al snel dat kwetsbaar zijn nou niet direct de beste manier is om in de wereld te overleven. Laat staan als je ook nog een beetje een leuk leven wilt.

We ontwikkelen als snel een persoonlijkheid die bestaat uit verschillende kanten (verschillende ikken) die onze kwetsbaarheid moeten beschermen. De ene persoon leert op basis van de eigen genen en de omgeving dat het heel handig is om altijd lief en vrolijk te doen. De andere persoon leert juist dat het slim is zo min mogelijk op te vallen. Of juist om heel goed je best te doen en dat ook te laten zien.

Zo'n kant van jezelf bestaat uit gevoel, gedachten (een innerlijke stem), levensovertuigingen, waarden, beelden en gedrag. Veel mensen hebben een innerlijke pleaser, of een innerlijke perfectionist, of een innerlijke drammer, of een innerlijke criticus. Of een mix van deze kanten. Die kanten helpen ons om onze kwetsbaarheid te beschermen. Ze hebben dus allemaal (ook) positieve kanten. Ze dienen altijd een doel wat op het moment van het ontstaan van die kant, belangrijk was. Vaak gaat het veiligheidsdoelen als 'bij de groep horen'.

Ken je de zeven ondeugden?

Het zijn hoogmoed, afgunst, toorn, luiheid, gierigheid, gulzigheid en onkuisheid. Soms hebben we er daar ook een of meerdere van. Of zou je best iets van zo'n ondeugd willen ontwikkelen omdat het gezonder voor je is. Iets meer lui zijn bijvoorbeeld. Of iets meer toorn laten zien (assertiviteit) en beter opkomen voor je eigen belangen.

Ken je ook de zeven deugden?

Het zijn wijsheid, rechtvaardigheid, matigheid, moed, hoop en naastenliefde. En ook daar hebben we er een of meerdere van. En wil je er misschien nog wat meer van ontwikkelen.

En elk mens heeft ook een of meerdere innerlijke kinderen in zich.

Een speels kind. Een bang kind. Een verlegen kind. Soms zitten die kinderen verstopt achter je beschermende kanten. En wordt het hoog tijd om ze beter te leren kennen en er beter naar te luisteren.

Een mens is dus een diamant met vele facetten.

Sommige zijn al mooi geslepen en glanzen je tegemoet. Anderen zijn nog ruw en veroorzaken krassen.

Klinkt het je nog wat vreemd in de oren? Dat kan ik me best voorstellen.

MAAR: als je een dag of wat, meer let op alle gevoelens, stemmen en energie in jezelf, dan merk je vanzelf dat er een grote variatie aan kanten in jezelf te vinden is. Je hoort het ook terug in hoe mensen spreken: 'Ja ik zou bent die nieuwe rol op me willen nemen maar ik vind het ook wel eng dus misschien....'. Of je hoort jezelf zeggen: 'aan de ene kant.... en aan de andere kant....'.

Of je merkt dat je je opgejaagd voelt. Dat de drammer en criticus in je, je de hele dag achter de vodden zitten. Of dat de pleaser ervoor zorgt dat je niet vertelt dat je helemaal niet van spruitjes houdt. Waardoor je elke week een keer spruitjes moet eten.

Dan wordt het tijd om ook andere kanten van jezelf te ontwikkelen en aan het woord te laten. En daar is voice dialogue (of in NLP termen: 'werken met delen') voor ontwikkeld.

Ik gebruik het in mijn coaching om mensen te helpen beter inzicht te krijgen in hun verschillende facetten. Waardoor er meer ruimte komt om je te richten op het ontwikkelen van je eigen persoonlijkheid, je eigen talenten en je eigen waarden. Zodat je meer ruimte kunt maken voor jezelf. En keuzes maakt die niet ingegeven worden door de drammer of pleaser maar ingegeven worden door kanten van jezelf die nu misschien als hele zachte stem op de achtergrond te horen zijn. Ook zij mogen gehoord worden.

Wil jij jezelf beter leren kennen?

Wil je beter leren omgaan met sterk dwingende kanten van jezelf?

Zodat er meer ruimte komt om ook andere kanten van jezelf te ontwikkelen. Nieuwe wegen in te slaan. Meer ruimte te maken voor kanten die zich nog niet zo goed hebben kunnen ontwikkelen. Zodat je andere keuzes maken in je werk en in je leven.

Zo'n persoonlijke ontwikkeling gun ik iedereen. Want daardoor kunnen talenten en persoonlijke waarden beter zichtbaar worden en tot hun recht komen. Ik zie in coachtrajecten dat deze aanpak mensen helpt in hun ontwikkeling. Dat er daardoor ruimte komt om te groeien en bloeien. Daar worden zij blij van en ik ook.  

Meer weten? Beter leren omgaan met de verschillende kanten in jezelf?

Neem dan contact op met mij voor een gratis kennismakingsgesprek. Waarin we ook een korte oefening doen.

werken met delen - meer zelfvertrouwen - assertiever worden - voice dialogue


11 maart 2021

Je 'innerlijke criticus' en zijn tegenhanger je 'innerlijke supporter'

Een innerlijke criticus. Zo’n stem die je de hele tijd bijstuurt om er voor te zorgen dat je voldoet aan de normen van de omgeving. Dat wil zeggen: de gedragsregels zoals de innerlijke criticus denkt dat die gelden. Meestal zijn het gedragsregels die je met de paplepel en in de schoolbanken hebt meegekregen. Waarvan het nog maar de vraag is of die regels nu ook nog gelden. Laat staan dat ze jou helpen. In het blog hieronder van 4 maart 2021, schrijf ik er meer over.

Voor we het weten, hebben we vooral aandacht voor de kritische en bange kanten in onszelf. Logisch, want die vallen het meest op en we hebben er het meest last van.

Je innerlijke fan

Voor het evenwicht in jezelf is het belangrijk om aandacht te besteden aan de ondersteunende kanten en stemmen in jezelf. Bijvoorbeeld aan jeinnerlijke supporter ook wel je innerlijke fan genoemd. Je innerlijke supporter is degene die je, van voor jou passende peptalk kan voorzien. Die je helpt als je iets moeilijk of spannend vindt. Die oog heeft voor je talenten. En voor je grote en kleine successen. Die je aanmoedigt om nieuwe dingen te proberen omdat je dat ook graag wil en zo het beste uit jezelf te halen. Die je kan helpen om na te denken over hoe je iets beter kunt doen en daarvoor je talenten, eerdere ervaringen, kennis & kunde kunt inzetten.

Als de innerlijke criticus aan het woord is en je voelt je ook gespannen, betekent het dat je je niet veilig genoeg voelt. De innerlijke criticus heeft waarschijnlijk het advies om je uit de situatie terug te trekken of juist overmatig assertief op te treden.

Je innerlijke supporter kan je dan juist helpen om te focussen op je talenten, op je eerdere successen en hoe je die voor deze situatie kunt inzetten. Je innerlijke fan kan je helpen om meer ontspannen te blijven door je bemoedigende gedachten aan te reiken.

Wil je je innerlijke supporter verder ontwikkelen?

Je bent waarschijnlijk regelmatig supporter van anderen. Van je kinderen. Van je partner. Van collega’s. Van vrienden. Als supporter erken en accepteer je dat de ander iets spannend of moeilijk vindt. Je helpt de ander door met hem/haar te zoeken naar wat ie al kan, eerder met succes gedaan heeft en aan positieve eigenschappen of talenten heeft die in deze situatie ingezet kunnen worden.

Je helpt die ander, door vragen te stellen die de blik verruimen of verleggen. Denk aan vragen als: ‘hoe zou je hier over een jaar op terug kijken?’; ‘hoe heb je een dergelijk probleem in een eerdere situatie opgelost?’; wat is het ergste dat zou kunnen gebeuren en wat doe je dan?'.

En als je zelf nog wat ideeën of tips hebt, dan reik je die aan. Zo support je anderen waardoor hun zelfvertrouwen en hun kunde groeit. En ze lastige situaties aan kunnen gaan. Zodat ze er van leren en nog meer gaan groeien en bloeien.

En precies dat, kun je ook voor jezelf doen door je innerlijke fan te creëren!


Meer weten? Beter leren omgaan met de verschillende kanten in jezelf? Een innerlijke supporter creëren ?

Neem dan contact op met mij voor een gratis kennismakingsgesprek. Waarin we ook een korte oefening doen.

voice dialoge - werken met delen - innerlijke criticus - innerlijke fan - meer zelfvertrouwen - in je kracht komen


4 maart 2021

Ligt jouw innerlijke criticus dwars?

Stel je niet zo aan! Werk gewoon door! Opschieten, er ligt nog meer werk te wachten! Wie denk jij wel dat je bent! En pas op, het kan altijd beter!

Ken je dat soort zinnen? Ken je zo’n stem in je hoofd die je vertelt dat je harder moet werken, beter je best moet doen, beter moet presteren?

Vreemd genoeg hebben alle mensen zo’n kritische stem in zich. We noemen die stem dan ook de innerlijke criticus. Bij veel mensen staat die stem altijd ‘aan’. Ze voelen zich de hele dag opgejaagd en onrustig. Ze moeten door, door, door. Die stem is min of meer de baas van hun doen en laten geworden. En die stem laat hen geen moment met rust.

Is de innerlijke criticus de baas? Wat nu!

Maar dat is niet de bedoeling. De bedoeling is juist dat jij zelf als ‘directeur’ van alle kanten en stemmen in jou de regie in handen houdt. Dat jij zelf, als voorzitter van alle verschillende aspecten in jou, elk deel aan het woord laat en vervolgens zelf, als gezonde volwassen voorzitter, de beslissingen neemt. Dus zelf, als gezonde volwassene bepaalt wat je wel en niet doet. En hoe je dat doet. En wanneer je dat doet. Zodat je je leven kunt inrichten vanuit je eigen waarden, talenten, behoeften en interesses.

Van wie is die innerlijke criticus?

Als je luistert naar je innerlijke criticus, herken je vaak de stem of de zinnen. Het waren uitspraken van een van je ouders, van een leerkracht of van andere voor jou in je jeugd belangrijke personen. Je hebt ze je ooit toegeëigend en deel van van jou gemaakt. Precies zoals alle jonge kinderen dat doen met instructies en feedback die ze krijgen.

Het zijn woorden en geluiden waar je eigenlijk liever niet naar wilt luisteren. Het zijn strenge stemmen en ze voelen vijandig. Meestal proberen we de stem van de innerlijke criticus te negeren of onderdrukken. Helaas laat die innerlijke criticus zich niet zomaar weg duwen. Hij (of zij) gaat ondergronds lopen wroeten in je. Hij geeft je een gestrest, opgejaagd en onrustig gevoel. Of gaat nog veel harder schreeuwen totdat je er aan toegeeft. Je krijgt ‘m dus niet weg.

Ook de innerlijke criticus heeft een belang en een zorg voor jou!

Nou zijn alle kanten, dus ook de innerlijke criticus er niet voor niks. Elke stem in jou vertegenwoordigt een doel, een belang, een zorg.

Bedenk dat elk kind geboren wordt in volledige afhankelijkheid van zijn omgeving. Dat kind ontwikkelt dus heel snel kanten in zichzelf om zichzelf te beschermen tegen uitstoting. We leren om ons aan te passen aan de omgeving zodat we gevoed, gezien, gewaardeerd, geliefd worden.

De innerlijke criticus is de stem die een deel van die aanpassing vertegenwoordigt. Hij vertegenwoordigt de normen, spelregels, opdrachten die je als kind kreeg. Je hebt ze je eigen gemaakt maar ze zijn feitelijk niet van jou.

Omdat de innerlijke criticus er nu eenmaal is om jou te beschermen en niet weg kan, kun je ‘m maar beter heel goed leren kennen. Juist door er als gezonde volwassen voorzitter rustig naar te luisteren, ga je steeds beter zien wat zijn rol is en hoe hij (of zij) die rol met verve vervult. Je gaat ‘m steeds meer begrijpen en soms zelfs waarderen.

En als je goed op je voorzittersstoel blijft zitten, ga je steeds eerder opmerken dat je innerlijke criticus zich bij je meldt. Dat ie zich ergens zorgen over maakt. Jij als voorzitter kunt dan even met ‘m in gesprek door ‘m wat vragen te stellen:

  • Wat is er aan de hand?
  • Waar maak je je zorgen over?
  • Welke ideeën heb je?

Zo zet je als gezonde volwassen voorzitter je innerlijke criticus voor je in. Het wordt een deel van je waar je ook dankbaar voor bent. Het is dat deel dat laat horen en voelen wat ooit de spelregels waren waarbinnen jij als kind mocht zijn en spelen.

De innerlijke criticus en je leven NU

Omdat je nu volwassen bent, is het aan jou om die spelregels te blijven volgen of aan te passen aan de waarden, ambities en talenten waarmee je je leven nu wilt leven. Je kunt dus als voorzitter luisteren naar alle stemmen in jezelf, ook de innerlijke criticus, en daarna je beslissingen nemen.

PS De innerlijke criticus en je gezondheid

In het tijdschrift ‘psychologiemagazine’ kwam ik in een artikel het volgende tegen:

...Revalidatiearts Jan van Dixhoorn stelt uit onderzoek vast dat je gezondheid er baat bij kan hebben, wanneer je je oren opent voor emotioneel gerommel in de eigen binnenwereld. Patiënten die hij na een hartinfarct geleerd hun lichaam op spanning te scannen en ontspanningstechnieken toe te passen, deden het in de jaren erna gezondheidstechnisch beduidend beter dan de controlegroep...

Luister als directeur van de ‘bv-ikken’ dus naar je innerlijke stemmen. Want ook innerlijke stress is een van die stemmen. Regelmatig is ook de innerlijke criticus betrokken bij de stress die je voelt.

Meer weten? Beter leren omgaan met je innerlijke criticus?

Neem dan contact op met mij voor een gratis kennismakingsgesprek. Waarin we ook een korte oefening doen.

Innerlijke criticus - voice dialogue - gebrek aan zelfvertrouwen - assertiviteit


15-1-2021

Assertiever worden

'Ik laat me veel te gemakkelijk het kaas van het brood eten', zei hij. 'Mijn beste vriend zei laatst nog dat hij vindt dat ik veel te veel pik van mijn medewerkers. Dat zie ik zelf ook gebeuren. Ik merk dat ze er steeds meer de kantjes van aflopen. Maar ja, ik vind het moeilijk om er iets van te zeggen. Dan doe ik het werk dat blijft liggen nog liever zelf.'

Ik wil assertiever worden... Er kloppen regelmatig mensen met die vraag aan bij mijn coachpraktijk. Ze merken dat er te gemakkelijk over hen heen gelopen wordt. Ze voelen zich niet gezien, niet gewaardeerd, gebruikt als afvoerputje van alle klussen waar andere mensen geen zin in hebben.

Als je assertiever wilt worden spelen er meerdere dingen.

1. Hoe kun jij op jouw manier assertief zijn?

Wat en hoe doe je dan precies in allerlei situaties? Samen met mijn coachee onderzoek ik wat hij (of zij) al af en toe aan assertief gedrag inzet. En we zoeken naar passend gedrag om daar aan toe te voegen. Dat oefenen we samen totdat je er een 'goed genoeg' gevoel bij hebt.

2. Hoe activeer je in je binnenste een assertieve kant?

Daarvoor maak ik gebruik van Voice Dialogue (werken met delen). Daarover vind je in het blog hieronder meer informatie.  

persoonlijke ontwikkeling - assertiviteit - Voice Dialogue


1 februari 2021

Het kind in jezelf

In elk mens, ook in jou en in mij, woont nog steeds het kleine kind dat je ooit was. Een kind dat blij, bang, boos, verdrietig, enthousiast kan zijn. Een kind dat ook alle kindervaringen in zich meedraagt. Mooie ervaringen en vaak ook moeilijke ervaringen.

Een van de kanten in jezelf is dus dit kind-deel. Als volwassene ben jij de voorzitter die alle verschillende delen aan het woord laat en serieus neemt. Ook de kinderlijke gevoelens en gedachten moeten dus serieus genomen worden. Zodat je als volwassen voorzitter kan kijken hoe je het kind kan helpen zodat je als volwassenen kunt doen wat je wilt of moet doen, zonder al te zeer belemmert te worden door je kinderlijke gevoelens.

In het afrondende gesprek met Gert, een van mijn coachees bij wie ik voice dialogue heb ingezet om hem te helpen beter om te gaan met zijn zorgen en spanning, kreeg ik deze foto. Het kind op de foto staat in het beeldenpark 'Vigelandsanlegget' in Oslo. Hij heeft de foto ook boven zijn eigen bureau hangen, om zichzelf er aan te herinneren regelmatig in gesprek te gaan met zijn kind-deel zodat hij er als volwassene goed voor kan zorgen. Waardoor hij zich nu veel ontspannener voelt en met veel plezier aan zijn nieuwe project begonnen is. Mooi resultaat dus.


Voice Dialogue - het kind in jezelf

50 plus coaching - assertiviteit - meer zelfvertrouwen - voice dialogue - zelfwaardering - zelfacceptatie - 50+ coaching