recycle je ervaringen om te groeien en bloeien in je baan

Recycle je ervaringen om te groeien in je baan

Duurzaam werken? Recycle je ervaringen

Duurzaam. Het meest ge- en mis-bruikte woord van de afgelopen jaren. Google levert op dit zoekwoord nu al bijna vier miljoen hits! En dat terwijl het zo’n goed idee is: zuinig zijn op wat we hebben, wie we zijn en wat we kunnen. Kritisch kijken hoe je opgedane kennis en kunde opnieuw kunt gebruiken, hoe je effectiever en efficiënter kunt zijn met minder middelen. Of hoe je vernieuwd kunt zijn met ‘oude’ materialen en middelen. Daar kun je toch niet op tegen zijn!

Daarom gooi ik een schepje bovenop jouw persoonlijke duurzaamheid door ook je werkervaring te recyclen. Een effectief en goedkoop schepje. Het enige wat het je kost is wat tijd en aandacht.

Wat te doen?

Je hebt een jaar lang (of jaren lang) gewerkt aan allerlei projecten, opdrachten, klantvragen en intern organisatie vraagstukken. Je was vast vaak super druk met het halen van alle deadlines en het blij maken van allerlei mensen aan wie je je verplicht had. En als het ene af was, holde je gauw naar het andere. Gelukkig is er nu een nieuw jaar (ja, dat kan op elk willekeurig moment beginnen) om met een schone lei te beginnen. Om met die schone lei te beginnen is het handig om ook terug te kijken op het afgelopen jaar en te leren van al je werkervaringen. Want daar het gaat het om bij het recyclen van je werkervaring. Je haalt alle opnieuw bruikbare ingrediënten uit het afgelopen jaar. Zodat je de komende tijd met minder moeite meer voor elkaar kunt krijgen.

Als je veel opdrachten met een team uitvoert, is het leerzaam om deze opdracht met het team te doen. Als je daarvoor begeleiding wilt kunt je contact met ons opnemen.

Hoe recycle je je werkervaringen zo dat je er het meeste uithaalt?

Stap 1          Wat heb je gedaan?

Het recyclen van je werkervaringen gaat het beste als deze nog niet al te oud zijn. Anders is er al veel van je ervaringen ‘vergaan’. Daarom: pak je agenda erbij en kijk terug vanaf de eerste week vanaf NU een jaar geleden. Bekijk per week wat je precies hebt gedaan en wat er verder zoal is gebeurd. Maak een lijst van alle leerzame ervaringen.

Stap 2          Leren van successen

Markeer alle positieve en succesvolle ervaringen. Onderzoek ze per ervaring aan de hand van vragen als:

  • Wat was kenmerkend aan deze ervaring?
  • Wat maakte de situatie succesvol?
  • Wat heb ik daar zelf precies aan bijgedragen?
  • Wat kan ik ervan gebruiken voor dit komende jaar?

Stap 3         Leren van de mindere momenten

Hoewel je die mindere momenten natuurlijk graag had willen vergeten, gebeurt dat doorgaans niet. Ze blijven langer in het hoofd rondzwerven dan onze positieve ervaringen. Daarom bekijk je ze nog een keer heel goed aan de hand van vragen als:

  • Wat gebeurde er eigenlijk allemaal in die situatie?
  • Wat maakte de situatie voor mij zo vervelend/lastig?
  • Wat daarvan was mijn eigen aandeel?
  • Wat kan ik van deze ervaringen gebruiken voor dit komende jaar?

Stap 4          Het komende kwartaal

Aan het begin van een nieuw seizoen is het ook een goed moment om stil te staan bij de vraag: ‘Wat wil ik graag in dit nieuwe jaar realiseren?’. Beschrijf je doelen zo concreet en aantrekkelijk mogelijk (SMART). Maak er een filmpje van met kleur, beweging, geur en beleving. De meeste mensen willen hun doelen graag zonder al te veel extra inspanning realiseren. Dus her/gebruik je kennis en kunde door je af te vragen: wat zet ik van het geleerde van vorig jaar in om mijn doelen met meer gemak voor elkaar te krijgen? En maak aan de hand daarvan je actieplan. Kijk steeds een week vooruit en spreek 2 of 3 concrete acties met jezelf af. Zo ben je na een half jaar al een flink stuk verder.

Wilt je meer halen uit je ervaringen of je plannen voor de komende tijd aanscherpen, laat je dan ons coachen. Mail of bel ons!

PS, een extra tip

Zoek maatjes om je focus, energie en actie vast te houden.

Ken je toevallig iemand die wel een loopbaanboost kan gebruiken? Inspireer de ander en mail hem of haar deze pagina.