Wat je zelf kunt doen om je persoonlijke vitaliteit te versterken? Lees dit artikel en gebruik de tips.

We willen allemaal graag gelukkig gezond oud worden. Daar blijk je zelf op allerlei manieren aan te kunnen bijdragen. Gelukkig!

The Blue Zones. Vitaal zijn en blijven: gezond, gelukkig en zo oud mogelijk worden.

Wie wil dat nu niet: ‘gelukkig en gezond en zo oud mogelijk worden’. Niemand wil chagrijnig, depressief en krakkemikkig zijn, laat staan zich oud voelen. De meeste van ons tekenen voor een lang en vitaal leven. De vraag is welke invloed je daar zelf op hebt. Want natuurlijk spelen je genetisch materiaal en de omstandigheden waarin je leeft (geweld, hongersnood) ook een – en soms belangrijke – rol. Hieronder beschrijf ik twee, mij bekende onderzoeken over dit onderwerp. Het tweede onderzoek is van de NLPers Jaap Hollander en Robbert Dilts. Zij hebben een aantal mensen van zeer hoge leeftijd gemodelleerd om uit te vinden welke eigenschappen deze mensen met elkaar gemeen hebben en welke daarvan bijdragen aan het in gezondheid bereiken van een (zeer) hoge leeftijd. Het eerste onderzoek is van Dan Buettner. Hij verzamelde informatie over gezonde hele oude mensen op vijf locaties in de wereld. Hij beschrijft zijn onderzoek en resultaten in zijn boeken ‘het geheim van langer leven’ en ‘blue zones’.

In zijn boeken ‘Het geheim van langer leven’ en de opvolger daarvan ‘Blue zones’ beschrijft deze schrijver/filmmaker van National Geographic de gebieden die hij onderzocht heeft. Uit alle gesprekken en onderzoeken die hij op Sardinië, Ikaria, Okinawa, in Loma Linda (Zuid-Californië) en op Nicoya (Costa Rica) heeft Dan Buettner negen adviezen gedestilleerd.

Hieronder een aantal van deze adviezen.

1. Beweeg. De meeste van de oude mensen die Dan in zijn boek beschrijft hebben een simpel en sober leven geleid. Ze krijgen hun dagelijkse portie aan beweging uit hun landarbeid, tuinieren, huishouden en uit wandelen. Niets bijzonders dus.

2. Levensdoelen en waarden. Al deze mensen hebben duidelijke levensdoelen en waarden waarlangs ze leven. Ze weten waar ze s ‘ochtends voor opstaan. Ze voelen zich nuttig en nodig. Het gaat niet om grote of grootse doelen. Voor de buurvrouw boodschappen doen is net zo belangrijk. Vele kleine goede handelingen maken samen de wereld mooier.

3. Relativeren en ontspannen. Deze mensen hebben geleerd om met de moeilijkheden in hun leven om te gaan. Ze kunnen goed ontspannen en relativeren. Ze maken zichzelf niet belangrijk. Ze maken hun leed niet groter. Ze zoeken naar de mooie dingen tussen alle moeilijke dingen in. Ze lachen graag en veel.

4. Eet gezond. Veel van deze mensen leiden een sober en soms bijna armoedig leven. Ze eten allemaal sober, vrijwel elke dag bonen (!), veel groente en fruit en heel weinig vlees. Wel drinken de meesten een tot twee glazen alcohol. Meestal bij het eten en dus in gezelschap.

5. Vriendschappen. De sociale omgeving is enorm belangrijk. Bij een groep (familie) horen waarvoor je zorgt en die voor jou zorgen is enorm belangrijk. In het boek staan mooie verhalen over de onderlinge betrokkenheid en genegenheid in deze groepen. In dit artikel geven we je tips hoe je je sociale verbonden met oa duurzame communicatie kunt verbeteren.

6. Je verbonden weten met een groter geheel. Religie speelt in al deze onderzochte gebieden een grote rol. Mensen die aandacht besteden aan hun spirituele kant, leven vaak gezonder en hebben een dankzij die spirituele gemeenschap een groter en hechter sociaal netwerk.

Wat mij opviel in alle interviews is de opgewektheid van deze mensen. Niemand zeurt of klaagt. Terwijl veel van de geïnterviewden een bewogen leven achter de rug hadden. Ze hebben leren leven met alle lastige dingen van het leven en genieten met volle teugen van alles wat er wel is en wel kan. Ze zijn de levende voorbeelden van alle tips uit de positieve psychologie.

Update:    Jaap Hollander e.a.

Hoe je met NLP vitaal oud wordt en andere NLP strategieën. Dit boek is o.a. geschreven door Jaap Hollander van het IEP. Wil en Wilga hebben beiden met veel plezier bij het IEP hun NLP opleidingen gedaan.

Hieronder een aantal tips uit hun onderzoek naar vitaal oud worden.

1. Denk jezelf krachtig en vitaal. Een optimistische, positieve kijk op het leven,helpt je om gezond te blijven. Humor en relativering helpen je om lastige of negatieve gebeurtenissen een hanteerbare plek te geven. Humor maakt je leven lichter.

2. Blijf bewegen. Letterlijk en figuurlijk. Fysieke beweging (de 10.000 stappen per dag) is enorm belangrijk voor je lijf. Figuurlijk bewegen dus nieuwe kansen opzoeken en uitdagingen aangaan en nieuwe mensen leren kennen, houdt je mind flexibel. Je kunt je voorstellen dat dit gemakkelijker gaat en je meer plezier oplevert als je stap een en stap twee met elkaar combineert.

3. Focus op je eigen waarden en je doelen. De mensen uit het NLP onderzoek laten steeds zien dat ze staan voor hun eigen doelen en hun eigen waarden. Ze hebben een visie op hoe ze hun leven, in verbinding met anderen en hun omgeving willen leven en gaan daar voor.

4. Verbind jezelf met anderen en ontwikkel hechte relaties. De mensen uit het onderzoek laten zien dat sociale relaties, respect en zorg voor anderen, heel belangrijk zijn. Ze hebben intensieve en nauwe contacten met mensen uit hun directe omgeving en gaan vriendelijk en respectvol om met anderen.

In beide boeken staan uiteraard nog veel meer interessante tips.

Zoek je hulp?

Neem dan contact op met ons via onderstaande contactgegevens.